Kontakty

SLV s.r.o.Krajné, 916 16  Krajné  52
  • správa obecných lesov: 0917 727 603
 
  • obchodná kancelária, vedenie spoločnosti:
    
    • tel: 032 7786 189,
    
    • fax: 032 7786 132
    
    • mobil: 0905 358 322
    
    • e-mail: slvsro@krajne.sk
    

   Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel : Sro, vložka číslo : 18937/R

 
  • nahlasovanie stavov meradiel: 032 7786 121
 
  • ČOV: 0905 507 578
 
 • poruchy : 0905 358 322, 0905 726 213
Ostatné dôležité telefónne čísla:
 
  • obecné služby: 0905 726 213
 
  • oprava osvetlenia, miestneho rozhlasu: 0908 503 687
 
 • pohrebné služby: 0907 507 578, 0905 369 340