Kontakty

SLV s.r.o.Krajné, 916 16  Krajné  52
 • správa obecných lesov: 0918 583 094
 • obchodná kancelária, vedenie spoločnosti:
  • tel: 032 7786 189,
  • fax: 032 7786 132
  • mobil: 0905 358 322
  • e-mail: slvsro@krajne.sk
 • nahlasovanie stavov meradiel: 032 7786 121
 • ČOV: 0905 507 578
 • poruchy : 0905 358 322, 0905 726 213
Ostatné dôležité telefónne čísla:
 • obecné služby: 0905 726 213
 • oprava osvetlenia, miestneho rozhlasu: 0908 503 687
 • pohrebné služby: 0907 507 578, 0905 369 340